logopeda w szkole

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniem wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Zadaniem logopedy jest więc:


 • Kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i szkole, czyli dbanie o prawidłowy jej rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.
 • Usuwanie wad wymowy ( mówienie i rozumienie) w przypadku jej braku lub utraty.
 • Usuwanie zaburzeń głosu.
 • Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Wada wymowy czy mowy ma ujemny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Sprzyja rozwijaniu u niego takich cech jak: nieśmiałość, skrytość, poczucie niepełnosprawności. Dziecko takie przeważnie stara się ją ukryć i dlatego też woli nie odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela . W związku z tym dzieci te wymagają wyrozumiałości i stosowania specjalnych metod pedagogicznych przez wychowawców i rodzinę.

 

Zaburzenia mowy u dzieci objawiają się w rozmaity sposób i mają różny stopień nasilenia. Zaburzenie w tym zakresie utrudniają proces porozumiewania się i przekazywania informacji.

 

O opóźnieniu rozwoju mówimy, wtedy gdy słownictwo dziecka znajduje się poniżej wieku, poniżej normy przewidzianej dla danej grupy wiekowej.

 

Oto najczęstsze przyczyny opóźnienia lub hamowania rozwoju mowy:

 

 • niedojrzałość układu mięśniowo-nerwowego w obrębie artykulatorów
 • niekorzystne warunki środowiskowe

 

Wadliwą wymowę można stwierdzić kiedy mowa:

 

 • nie jest łatwo słyszalna
 • nie jest łatwo zrozumiała
 • jest nieprzyjemna w odbiorze ( chodzi tu o dźwięk i ton)
 • dźwięki są zniekształcone
 • jest zmieniony akcent i rytm
 • jest nieodpowiednia do wieku

 

Do najczęściej występujących form zaburzeń mowy należy tzw. nieprawidłowa artykulacja. Zaburzenie to obejmuje 3 grupy niewłaściwej wymowy głosek:

 

 • opuszczanie głosek
 • przestawianie głosek
 • zniekształcanie głosek

 

Na rozwój mowy dziecka największy wpływ ma środowisko w którym się dziecko wychowuje. W wieku 3-7 lat jest nim rodzina i przedszkole, w późniejszym rodzina i szkoła.

Script logo